Pomysłodawcą spisania cmentarza przy ulicy Okopowej, pierwszym i stałym sponsorem tego projektu oraz sponsorem projektu w Województwie Mazowieckim jest:
Pan Emile Karafiol
Tel. (komórkowy) (001) 773.517.2525
Fax (stacjonarny) (001) 312.660.0564
E-mail: ekarafiol@kirkland.com

Oba powyższe projekty finansowała również Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, która również była wyłącznym sponsorem projektu spisania wszystkich cmentarzy na terytorium jej działania.

Projekt inwentaryzacji cmentarzy Województwa Mazowieckiego był możliwy dzięki stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sponsorem prac w Szydłowcu byli ponadto pp. Mel i Deana Fishman z Thornhill w Kanadzie.

Zleceniodawcą inwentaryzacji cmentarzy w Katowicach, Krzepicach, Piotrkowie Trybunalskim, Gliwicach (nowy cmentarz), Białymstoku, Pabianicach i Radomsku było Muzeum Historii Żydów Polskich.

Dzięki przełomowemu porozumieniu z Jewish Records Indexing Poland z 2014 r., nasza baza danych jest bezpośrednio dostępna dla milionów użytkowników zainteresowanych genealogią polskich Żydów. JRI Poland jest od 1997 czołową organizacją tworzącą i udostępniającą indeksy żydowskich metryk z polskich archiwów. Współpraca z tą organizacją jest dla nas wyróżnieniem i mamy nadzieję, że przyniesie ona korzyść wszystkim potomkom polskich Żydów i badaczom ich historii.

Naszym partnerem w trosce o los polskich cmentarzy żydowskich jest Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, najważniejsza organizacja w Polsce odpowiedzialna za budowę pomników i murów na cmentarzach żydowskich. Współpracujemy także z Matzevah Foundation, fundacją zajmującą się porządkowaniem cmentarzy żydowskich w Polsce zgodnie z zaleceniami Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy Żydowskich.