Dane do naszej bazy zostały zebrane z inskrypcji na cmentarzach żydowskich w miejscowościach, których lista widoczna jest w zakładce "Bazy". Lista ta jest systematycznie powiększana o kolejne spisane cmentarze.

Inwentaryzacja cmentarza żydowskiego w Warszawie miała miejsce w latach 2006-2010. W latach 2010-2011 spisaliśmy dane z cmentarzy żydowskich Województwa Mazowieckiego, a w 2012 r. założyliśmy Fundację Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich, która prowadzi pracę na kolejnych cmentarzach znajdujących się na terenie Polski.

Projekt stworzenia internetowej bazy danych Cmentarza przy ul. Okopowej był od początku sponsorowany przez Pana Emila Karafiola oraz Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie

Inwentaryzacja kolejnych cmentarzy była możliwa dzięki stypendium z Funduszu Promocji Twórczości Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nagrodzie im. Malcolma Sterna przyznanej przez IAJGS, wsparciu finansowemu prywatnych sponsorów, tj. p. Emila Karafiola, Emily Rosenberg oraz Mela i Deany Fishman, instytucjonalnemu wsparciu finansowemu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, Fundacji JRI-Poland, Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, Muzeum Miasta Pabianice, Stowarzyszenia Pamięć i Dialog w Brzesku, a także dzięki grantom Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. W roku 2023 prace odbywały się dotychczas na cmentarzach w Suwałkach (wsparcie Emily Rosenberg), Augustowie (środki własne), Tarnowie (dodatkowe dane dopisane ze wsparciem Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej) oraz Majdanie Królewski, Sandomierzu, Tarnobrzegu i Kolbuszowej (grant SŻIH).

Dodane do bazy zostały również zdjęcia z cmentarza w Prudniku wykonane i udostępnione nam przez Łukasza Wylęgałę, z których odczytaliśmy dane osób pochowanych.

Daty w bazie zapisywane są kolejności amerykańskiej tj. miesiąc, dzień i rok.

UWAGA: Wszystkie zdjęcia, tłumaczenia inskrypcji i systemy numeracji w naszej bazie są wyłączną własnością autorów i objęte są pełnymi prawami autorskimi.