Dane do naszej bazy zostały zebrane z inskrypcji na cmentarzach żydowskich w miejscowościach, których lista widoczna jest w zakładce "Bazy". Lista ta jest systematycznie powiększana o kolejne spisane cmentarze.

Inwentaryzacja cmentarza żydowskiego w Warszawie miała miejsce w latach 2006-2010. W latach 2010-2011 spisaliśmy dane z cmentarzy żydowskich Województwa Mazowieckiego, a w 2012 r. założyliśmy Fundację Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich, która prowadzi pracę na kolejnych cmentarzach znajdujących się na terenie Polski.

Projekt stworzenia internetowej bazy danych Cmentarza przy ul. Okopowej był od początku sponsorowany przez Pana Emila Karafiola oraz Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie

Inwentaryzacja Mazowsza była możliwa dzięki stypendium z Funduszu Promocji Twórczości Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środkom Pana Emila Karafiola i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Inwentaryzację cmentarza w Szydłowcu umożliwili pp. Mel i Deana Fishman z Thornhill w Kanadzie. Opracowanie w 2013 r. cmentarzy regionu lubelskiego, większości Podlasia oraz Łomży sfinansowana została w całości ze środków Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. W 2015 roku dzięki dotacji Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie spisaliśmy cmentarze w Krynkach, Jasionówce i Tykocinie. W roku 2016 nagroda im. Malcolma Sterna przyznana Fundacji przez IAJGS umożliwiła prace w Białymstoku. W tym samym roku dzięki grantowi Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce spisane zostały cmentarze w Żywcu i w Kętach. W roku 2017 dzięki kolejnemu grantowi Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce spisany został cmentarz w Starachowicach a dotacja z JRI-Poland umożliwiła inwentaryzację cmentarza w Tomaszowie Mazowieckim. W 2019 r. zakończyliśmy prace na cmentarzu w Tarnowie oraz Brzesku a dzięki grantowi Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce zinwentaryzowaliśmy nekropolie Kielc, Wąchocka, Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Skarżyska-Kamiennej. Na zlecenie Muzeum Miasta Pabianice spisaliśmy cmentarz w tym mieście.

Dodane do bazy zostały również zdjęcia z cmentarza w Prudniku wykonane i udostępnione nam przez Łukasza Wylęgałę, z których odczytaliśmy dane osób pochowanych.

Daty w bazie zapisywane są kolejności amerykańskiej tj. miesiąc, dzień i rok.

UWAGA: Wszystkie zdjęcia, tłumaczenia inskrypcji i systemy numeracji w naszej bazie są wyłączną własnością autorów i objęte są pełnymi prawami autorskimi.