sector: row: number: surname: year of death: +

number of entries: 82309
current page: 454/1647 previous next or jump (write less by one):

se ro nu sex first name surname hebrew name fathers name husbands name maiden name date of birth (m/d/y) date of death (m/d/y) additional info ph
31 1 14 M Wolf Lewi Zeev Volf Yaakov 1/20/1897 żył lat 72
31 1 15 M Abram Rotmil Avraham Tzvi Halevi 3/14/1906 żył lat 87
31 1 16 M Mendel Rothmühl Menachem Mendel Tzvi Halevi 3/27/1889
31 1 17 M Samuel Rotmil 8/1/1929
31 1 17 F Salomea Rotmil 8/29/1924
31 1 18 M Izydor Goldsztaub Israel Avraham Yehezkel 12/18/1890 żył lat 67
31 1 18 M Zygmunt Goldsztaub Asher Zelig Israel 6/11/1901 żył lat 54
31 1 19 M Kaufman Blüth Meshulam Kaufman Azriel 10/15/1889
31 1 20 M Chaim Kelter Chaim Elkana Halevi 11/14/1889
31 1 21 M Oppenheim Yitzhak Avraham 12/2/1890
31 1 22 M Maksymiljan Hopfenblum Meir Hillel Moshe Halevi 9/10/1891 dr, żył lat 34
31 1 23 M Adolf Barbanell 7/12/1892 żył lat 56
31 1 24 M Aron Feigenblatt Aharon Eliezer Arie Halevi 5/10/1892
31 1 25 M Züsman Muszkatblat Zisman Avraham 11/16/1892 żył lat 42
31 1 26 M Szymon Poznański Simcha Mordechai 6/1/1892 żył lat 61
31 1 27 M Pinkus Likiert Pinchas Shmuel 11/24/1892 nauczyciel szkół rządowych, żył lat 66
31 1 28 M Waldenberg Avraham Shalom zm. 5692 r.
31 1 29 M Max Salberg 1/4/1893 żył lat 69
31 1 30 M Henryk Hantower Azyl 4/4/1817 3/1/1893
31 1 31 M Frenkel Yehoshua Heshel Aharon Hirsh 6/25/1859 3/10/1893 z Mitawy (obecnie Jelgava na Łotwie), inkr. niem.
31 1 32 M Edward Herszkopf 12/22/1893 doktor
31 1 33 M Adolf Rothstadt Avraham Yitzhak 1/18/1897 żył lat 28
31 1 34 M Wolf Dutlinger Avraham Zeev Eliahu 7/24/1895 lekarz weterynaryi, nauczyciel szkół rządowych, żył lat 66
31 1 35 M Zygmunt Taubwurcel 4/25/1894 żył lat 54
31 1 36 M Jakób Salomon Sigalin Yaakov Shlomo Yitzhak Halevi 12/3/1893
31 1 37 M Bronisław Mansperl 10/26/1915 aka Haber, porucznik 1ej Brygady 1go Pułku Legionów Polskich, zginął w walce za ojczyznę w wieku lat 24
31 1 38 gr. symb.: Lejb Najdus (6.XI.1890-23.XII.1918), poeta, nagrobek dłuta Abrahama Ostrzegi został zniszczony w Grodnie ok 1950 r.
31 1 39 M Herman Olszewicz Tzvi Hirsh Yitzhak 8/3/1893 żył lat 79
31 1 40 M Izrael Rabinowicz 11/6/1893 żył lat 64
31 1 41 M Izajasz Szajder Yehoshua Dov Simcha Meir 12/1/1893 żył lat 34
31 1 42 M Rodin Dov Asher 12/19/1893
31 1 43 M Władysław Polnikier Volf Litman Nate Gershon 2/28/1894 żył lat 47
31 1 44 M Bernard Grünbaum Dov Ber Avraham 3/5/1894 żył lat 74
31 2 1 F Ludwika Rajgrodzka Seidenbeitel 4/1/1867 1/2/1921
31 2 2 M Elterman Avraham Shaul 10/9/1895
31 2 3 F Franciszka Lederman 9/19/1986 żyła lat 78
31 2 4 M Juda Słabogórski 1890- 1963, działacz ruchu robotniczego, czł. SDKPiL, KPP, PPR i PZPR, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
31 2 5 M Lucjan Gurman 4/28/1917 2/20/1996
31 2 6 F Maria Gurman Szor 11/17/1962 żyła lat 45; gr. symb. rodzin Szor, Gurman i Frydman
31 2 7 F Helena Waksberg 6/20/1914 10/22/1962
31 2 8 M Hersz Młynek 9/21/1962 żył lat 74
31 2 9 M Aleksander Kacman 9/1/1945 8/2/1962
31 2 10 M Chaim Cukier 5/20/1918 5/9/1962 były pracownik spółdzielni Bumet
31 2 11 M Mojżesz Melman Moshe
31 2 12 M Adam Szor Adam 5/24/1910 3/26/1963 działacz ruchu robotniczego, czł. KPZU, KPP, PPR, PZPR, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
31 2 13 gr. symb. Chany i Israela Weingarten z dziećmi- zam. przez hitlerowców
31 2 14 F Gustawa Simelman Ester Gitel Yaakov Efraim Yehuda Mińska 3/5/1937 żył lat 46
31 2 15 F Irena Kohn Halperson 7/20/1936 żyła lat 29
31 2 16 M Hipolit Kahan zg. w getcie w IV.1943 r.
31 2 16 M Adam Goldman - Gaucher 12/4/1991 zm. w Quebecu