sector: row: number: surname: year of death: +

number of entries: 187
current page: 1/4 next or jump (write less by one):

se ro nu sex first name surname hebrew name fathers name husbands name maiden name date of birth (m/d/y) date of death (m/d/y) additional info ph
klc 0 1 F Szczekocińska Alta Rachel Yitzhak Halevi Eliezer Shmuel 6/23/1932
klc 0 2 F Gringras Pesel
klc 0 3 F Silberstein Chana Feigel Shlomo Zalman 7/17/1925
klc 0 4 F Kestenberg Kreindel Yitzhak David 6/16/1927
klc 0 5 F Kolkowicz Chana
klc 0 6 M Chaim Biniamin Tzvi 3/21/1907
klc 0 7 F Beila Perel Eliezer Hillel 12/9/1927 z Sobkowa
klc 0 8 F Rachel Avraham 6/23/1925
klc 0 9 F Saks Malka Yitzhak Yaakov Ziskind
klc 0 10 F Liba
klc 0 11 F Miriam Moshe 2/20/1921
klc 0 12 M Szmul Herszkowicz 1880 - 1943, z Pińczowa
klc 0 13 F Rosenzweig Sara Feigel Baruch 11/18/1928
klc 0 14 M Amstowski Kalonimos Kalman Efraim Fishel 5/5/1917
klc 0 15 M Mordechai Yitzhak Aizik Elimelech 7/31/1905
klc 0 16 M Meir David 2/8/1901
klc 0 17 F Sara Chana Kalonimos Yehuda 11/2/1924
klc 0 18 F Rivka Shimon 5/16/1924
klc 0 19 F Lewkowicz Pesel Yaakov 5/29/1929
klc 0 20 M Avraham Yosef Dov 1/25/1901
klc 0 21 M Eliezer Zeev Halevi 11/23/1892
klc 0 22 F Berger Masha Yaakov Kalonimos Chaim 8/30/1939
klc 0 23 F Baumstein Blima Yechiel Asher Moshe 6/22/1923
klc 0 24 F Saks Ester Gitel Eliezer Issachar Kalonimos 5/28/1926 żyła lat 71
klc 0 25 F Apel Etel Moshe Yosef Shlomo Mordechai 3/22/1934
klc 0 26 F Rosenberg Tsharna Leibel 12/29/1923
klc 0 27 F Rivka Yaakov 11/17/1924 z Bodzentyna
klc 0 28 F Gertler Rivka Shlomo 7/5/1929
klc 0 29 F Beila Israel
klc 0 30 F Eloszewicz Lea zm. w 5686 r., żyła lat 59, ze Staszowa
klc 0 31 F Blacharowicz Chvala Yehuda Leibel zm. w 5693 r.
klc 0 32 F Lerner Miriam Chanoch Henoch 7/9/1937
klc 0 33 F Pagórek Mindel Yehuda Leib Yitzhak 2/28/1933 żyła lat 55
klc 0 34 F Mashe Freide Tzvi Yitzhak Moshe Nate Yehuda 10/31/1936
klc 0 35 F Korenblum Rachel Lea Israel Pinchas Chaim Menachem 3/20/1925
klc 0 36 F Grinspan Beila Shabtai 2/14/1924
klc 0 37 F Manela Perel Avraham Aba Halevi 12/15/1926 żyła lat 71
klc 0 38 F Wygnańska Sara Moshe David 9/15/1937
klc 0 39 F Korengold Bracha Aharon 8/30/1925
klc 0 40 M Elbirt Mordechai Yerachmiel Moshe 3/1/1927 żył lat 13
klc 0 41 M Krawczyk Simcha Yosef 4/1/1927
klc 0 42 M Alter Moshe Yosef Yuzpa 1/2/1897
klc 0 43 F Brzyska Rivka
klc 0 44 F Rachel Frimet Yehuda Tzvi 8/2/1915
klc 0 45 F Chana Yosef Halevi 8/29/1895
klc 0 46 M Gedalia Zeev Volf 9/7/1873
klc 0 47 M Berachiahu Yitzhak
klc 0 48 F Chojna Sara Miriam żyła lat 51
klc 0 49 F Mangarten Tauba Shimon
klc 0 50 F Rosenzweig Lea Yosef zm. 17 adar, nazwisko przekuwane