sector: row: number: surname: year of death: +

number of entries: 84
current page: 1/2 next or jump (write less by one):

se ro nu sex first name surname hebrew name fathers name husbands name maiden name date of birth (m/d/y) date of death (m/d/y) additional info ph
sando 0 1 M Goldberg Henryk 7/26/1942 zamordowany w czasie wojny prezes Gminy Żydowskiej
sando 0 2 M Wasserman Natan 9/24/1941 żona i synowie z Kalisza zrobili tę macewę z 5708 r.
sando 0 3 M Weinberg Arie symb.: żona Malka, córka Zysli, dzieci Mosze i Jehudit, Cwi Lewi Baum, syn Szmuela
sando 0 4 F Gitel Chaim 4/2/1866
sando 0 5 F Chava Yaakov 6/2/1916
sando 0 6 M Moshe Yitzhak Ozer 10/10/1857
sando 0 7 F Leitza Pinchas zm. w 5607 r.
sando 0 8 F Malka Yomtov 4/14/1847
sando 0 9 M Goldbaum Moshe Chaim Chenoch Yosef
sando 0 10 M Yehuda Leib 2/9/1921
sando 0 11 M Berman Aharon Azriel 5/23/1935
sando 0 12 M Poler Natan Nate Moshe Bendit
sando 0 13 M Sauberman Yitzhak Shmuel Moshe Yosef zm. w 5683 r.
sando 0 14 F Ester Rachel Moshe Aharon 9/13/1916
sando 0 15 M Liwer Menachem Mendel Kalonimos Kalman
sando 0 16 M Yaakov 9/25/1919
sando 0 17 F Feiga 2/6/1926
sando 0 18 M Yechezkel rabin Ostrowca, zamordowany w czasie wojny
sando 0 19 F Weisglas Freida Rivka Meir Akiva 7/4/1935
sando 0 20 F Tauba Shmuel 1/20/1899
sando 0 21 M Mały Chaim Moshe Nachman
sando 0 22 F Finkelstein Chava Sara Yitzhak Betzalel Leibush Feivel Hakohen Friedman 10/8/1881
sando 0 23 M Yitzhak Nechemia 1/24/1920
sando 0 24 M Avraham Yehuda Leibush 4/17/1904
sando 0 25 M Shlomo Nachum 7/19/1916
sando 0 26 M Himelfarb Dov Berel Avraham Yitzhak 4/10/1925
sando 0 27 M Chaim Baruch Avraham 5/24/1888
sando 0 28 F Goldbaum Sara Yehonatan Israel Meir
sando 0 29 M Fogel Efraim Fishel David
sando 0 30 M Mintzberg Moshe Elimelech
sando 0 31 F Werber Frumet 12/30/1943
sando 0 31 F Werber Ruzhe 12/30/1943
sando 0 32 M Werber Yaakov Yehoshua
sando 0 33 F Wasser Tzirel Drezel 11/14/1942
sando 0 33 F Wasser Chana Lea 5/15/1943 córka Fajgi
sando 0 33 F Wasser Ester Sara 5/15/1943 córka Fajgi
sando 0 34 M Akiva Dov 7/4/1904
sando 0 35 M Neuman Efraim Fishel Menashe 7/13/1928 z Wierzbnika
sando 0 36 F Hinda Yaakov 7/18/1895
sando 0 37 M Nusbaum Chaim Meir Efraim Fishel Hakohen 6/2/1922
sando 0 38 F Freida Rachel Yaakov 2/9/1888
sando 0 39 F Eisenbach Rachel Beila Zusman Tuvia 9/29/1939
sando 0 40 M Shraga Feivel Yechiel 11/28/1921 rabin
sando 0 41 M Yechezkel 5/26/1933
sando 0 42 M Rotenberg Efraim Fishel Yehuda Leibush 6/29/1932
sando 0 43 F Hofman Sara Mirel Chaim Yehuda Mordechai 9/24/1925
sando 0 44 M Żabner Menachem Mendel Eliezer 2/24/1928
sando 0 45 M Messing Naftali Tzvi Hirshel Avraham Dov 3/29/1925
sando 0 46 F Faktor Serka Sheindel Yosef Yehuda 4/15/1931
sando 0 47 M Tenenbaum Israel Yosef 10/20/1921