sector: row: number: surname: year of death: +

number of entries: 1209
current page: 1/25 next or jump (write less by one):

se ro nu sex first name surname hebrew name fathers name husbands name maiden name date of birth (m/d/y) date of death (m/d/y) additional info ph
0 0 F Nacha Lipszyc 8/19/1942 zginęła tragicznie, tabliczka metalowa luzem znaleziona na terenie cmentarza
1 1 Próchnik 11/18/1929
1 2 F Lustman Sara Breidel Yitzhak 7/9/1929
1 3 M Menkalski Tzadok Shmuel Tzvi 1/16/1931 z Aleksandrowa Łódzkiego, żył lat 44
1 4 M Fajwel Felder Szaja 5/5/1896 10/13/1947 urodzony w Cisnej
1 5 M Rotfeld Efraim Moshe Menachem 7/22/1925 z Wierzbnika, teść: Isser Jehuda z Szydłowca, autor książek "Ezrat Jehuda" i "Nechamat Jehuda"
1 6 M Abram Miński 2/7/1950 żył lat 36
1 7 M Mordechaj Rosenfeld 1/19/1912 zm. 14.06.19...r.
1 8 M Dawidowski Yosef Tzvi Reuven 4/17/1935 żył lat 46, z Czarnawczyc, autor dzieła "Omrei Josef", przodek w 4-tym pokoleniu: cadyk Mosze Polier z Kobrynia
2 1 M Maurycy Koprowski
2 1 M Adam Koprowski
2 1 F Ernestyna Koprowska grób symboliczny: Bronisława Koprowska, Jola z Koprowskich Skorecka zamordowane przez hitlerowców w Częstochowie we wrześniu 1943
2 1a M Blade Israel Avraham Shmuel Halevi 2/16/1931
2 2 M Altman Aleksander Sender Israel Hacohen 12/20/1933 z Piotrkowa
2 3 M Fiałkow Arie David 2/28/1932 z Dąbrowicy
2 4 M Goldberg Chaim Arie Yoel Yehoshua Binyamin 7/21/1931
2 5 M Rosenfeld Avraham Israel Yehuda 7/17/1931 żył lat 19, z Sosnowca, przodek: Jaakow Josef Rotenberg
2 6 M Lipsker Moshe Mendel
2 7 M Wasernus Israel Dov Avraham Yitzhak 10/2/1931 żył lat 73, z Otwocka
2 8 M Zalewski Meir Binyamin Tzvi Yitzhak 1/10/1932 żył lat 64, z Kałuszyna
2 9 M Kohen Yaakov Yehoshua Menachem Mendel 6/13/1926 żył lat 39, z Warszawy
2 10 M Duński Aharon Michael Pinchas Shraga 5/2/1928
2 11 M Moshe Chaim Yitzhak Yehoshua 11/15/1926 z Lublina
2 12 M Horowitz-Sternfeld Issachar Yosef Halevi 12/28/1924 z Lublina
2 13 M Morgenstern Menachem Mendel Moshe Yeruchem 5/13/1933 przodek: cadyk Menachem Mendel Morgenstern z Kocka
2 14 M Prus Henoch Henich Tzvi Yosef Halevi 7/18/1933 żył lat 62
2 15 M Waldenberg Dov Ber Moshe Chaim Halevi 12/7/1933 z Zielinia, ojciec zwany Berel
2 16 M Grinfas Aharon Dov Zalman Yosef 11/5/1933 żył lat 66, zmarł w Otwocku
2 17 M Geier Yitzhak Menachem Shmuel Moshe 7/9/1934
2 18 M Alfes Yaakov Moshe Issachar Yosef 3/29/1934 żył lat 36
2 19 M Osman Israel Shmuel Biniamin Chaim 2/6/1936
2 20 M Herschfinger Yitzhak Ayzik Moshe Yaakov 4/20/1934
3 1 M Chalameiser Zeev Tzvi Yona Yitzhak 1/27/1930 żył lat 45, z Warszawy
3 1a Lasocki Yitzhak Avraham Tzvi 6/27/1934 z Warszawy, żył lat 35
3 2 M Selker Chaim Yehuda 3/20/1927 żył lat 22, z Radomia
3 3 M Beitschman Yitzhak Yaakov Yechiel 11/5/1931 żył lat 60
3 4 M Justman Shalom
3 5 M Flinker Avraham Halevi Aharon Dov 9/7/1931 z Warszawy, żył lat 30
4 1 M Izrael Goldsztejn Israel Gavriel Halevi 5/28/1929 żył lat 49, literat - aka "Aleksander..." z Warszawy
4 2 M Latowicki Kalonimos Kalman Avraham 2/21/1932 żył lat 57
4 3 M Lachter Yehoshua Meir Hacohen 5/19/1932 z Lubomli, żył lat 48
4 4 M Fisch Eliyahu Mordechai Pinchas 1/6/1931 z Warszawy
4 5 M Dawid Brianski David Shlomo Yeshaya 9/22/1930 żył lat 29, inżynier
4 6 M Wolfowicz Elimelech Eliezer 6/1/1924
4 7 M Freidrich Meir Shalom Israel Baruch 4/24/1926 żył lat 16
4 8 M Baumgold Michael Avraham Moshe 1/28/1929 z Warszawy
4 9 M Teigman Yeshaya Yitzhak
4 10 M Salzfuss Shlomo Avraham Shimon 8/27/1930 żył 41 lat, z Warszawy
4 11 M Lewinow Chaim Yehoshua Mordechai 3/18/1930 z Różany, żył lat 76
4 12 M Weismehl Avraham Abush Chaim Pesach 2/12/1930 żył lat 42, z Lubartowa