sector: row: number: surname: year of death: +

number of entries: 594
current page: 1/12 next or jump (write less by one):

se ro nu sex first name surname hebrew name fathers name husbands name maiden name date of birth (m/d/y) date of death (m/d/y) additional info ph
krz 0 1 M Pik Yaakov Arie Avraham 3/9/1937
krz 0 2 M Stayer Reuven Moshe Leib Hacohen 9/15/1924
krz 0 3 M Abramowicz Yeshaia Yosef 3/19/1924 żył lat 62
krz 0 4 M Yehuda Leib Zeev Chaim 11/19/1925 przewodniczący sądu rabinicznego w Krzepicach
krz 0 5 Seligsohn Zeev 10/30/1924
krz 0 6 M Granek Yaakov Moshe 2/23/1920
krz 0 7 F Ring Lea Baruch Bendet Tzvi Hirsh 7/12/1933 żyła lat 72
krz 0 8 F Chwat Basha Lea Yehuda Leibush Moshe Hacohen 11/17/1922 z Truskolasów
krz 0 9 F Grylak Dobra Lea Yehuda Leib Eliahu 2/20/1921 żyła lat 69
krz 0 10 F Rosen Chaia Avraham Eliahu Shmuel 10/16/1919 żyła lat 73
krz 0 11 F Baumatz Hena Noach Avraham Aba 2/9/1924 z Przystajni
krz 0 12 F Zawadzka Sara Mordechai Yitzhak 12/1/1932 żyła lat 64
krz 0 13 F Pik Roiza Tzvi Avraham Berliner 10/21/1923
krz 0 14 F Freitag Sheindel Lea Tzvi Hirsh Yitzhak Meir 3/27/1925
krz 0 15 F Berkowicz Tzirel Yehuda Leib Nachum 4/13/1925
krz 0 16 F Stahl Tauba Tzvi Yehuda Halevi Tzvi Hacohen 1/18/1925 żyła lat 64
krz 0 17 F Libicka Adel Moshe Avraham Eliezer 7/10/1929 żyła lat 50
krz 0 18 F Izbicka Frumet Efraim Fishel Shimshon 11/26/1929
krz 0 19 F Droździk Lea Yehuda Leib Yaakov 12/7/1929
krz 0 20 F Berkowicz Hinda Gela Chaim Moshe 8/11/1930 żyła lat 78
krz 0 21 F Stayer Breindel Israel Reuven 3/19/1932
krz 0 22 F Bendek Alta Lipsha Yitzhak Yitzek Shlomo Zala żyła lat 59, zm. 10 ijar
krz 0 23 F Sultag ...ndel Israel Moshe Yitzhak 10/3/1930 żyła lat 76
krz 0 24 F Ząbek Sheindel Paltiel Zindel Halevi 8/19/1918
krz 0 25 F Rotbart Feiga Mordechai Shimon 4/2/1924
krz 0 26 F Rotbart Chaia Reizel Yitzhak Michael 8/23/1927
krz 0 27 F Szachmanowicz Chana Efraim Yaakov 2/9/1924
krz 0 28 F Granek Brandel David Shaul Hacohen Yitzhak 5/31/1920
krz 0 29 F Henig Liba Kalonimos Kalman Chanoch Henech 4/9/1920
krz 0 30 F Kalman Brandel Yitzhak David Eliahu 3/21/1919
krz 0 31 F Horowic Ester Yitzhak Leibel Zawadzka 2/27/1920
krz 0 32 F Ester Chana Aharon 2/27/1920
krz 0 33 F Bernat Grina Shmuel Yehuda Leib 1/9/1920
krz 0 34 F Beserglick Tzivia Eliahu Menachem Mendel 3/29/1918
krz 0 35 F Abramowicz Fradel Rachel Gershon Yehuda Yeshaia 6/28/1916 żyła lat 64
krz 0 36 M Krymołowski Tzvi Hirsh Israel Eliahu Hacohen 2/4/1933 żył lat 73, rzeźnik rytualny z Truskolasów
krz 0 37 M Krymołowski ... Hacohen 3/31/1931 z Truskolasów
krz 0 38 M Skrzynia Avraham Moshe Chaim 11/1/1930 żył lat 63
krz 0 39 M Wilinger Yosef Yehuda Yudel Hacohen 11/12/1931 żył lat 58
krz 0 40 M Grin Chanoch Zeev Avraham Gershon 9/27/1937 żył lat 67
krz 0 41 M Eisner Yehuda Leib Tzvi Hirsh 9/13/1917 z Truskolasów, żył lat 55
krz 0 42 M Simcha Binum Yeshaiahu 6/13/1920
krz 0 43 M Żółtobrodzki Yitzhak Tzvi Yehuda Leib 9/30/1919
krz 0 44 M Wrocławski 4/21/1919
krz 0 45 M Berkowicz Nachum Dov Berel 4/20/1922
krz 0 46 M Rosen Shmuel Paltiel 5/18/1922
krz 0 47 M Steinitz Yehuda Leib Michael David Hacohen 7/13/1938 żył lat 67
krz 0 48 M Żółtak David Shraga Gedalia 12/24/1932 żył lat 65, "zmarł po musafie, jeszcze miał na sobie tałes"
krz 0 49 M Praszkier Moshe Aharon Yechezkel 3/26/1935 żył lat 27
krz 0 50 M Praszkier Efraim Yechezkel 1/30/1930 żył lat 25, teść: rabin Praszki